Texte motto

 

 Text 1

 “Ce a unit Dumnezeu, omul sã nu despartã”


Viaţa ne-au dãruit-o pãrinţii:
.......................... ..........................
Calea spre fericire ne-am ales-o noi:
.............. şi ............
Binecuvântarea ne-o vor da naşii:
..........................
la Biserica “......................................” din ....................,
în ziua de ......................., ora ......
Vã invitãm sã petreceţi alãturi de noi sãrbãtorirea
acestor clipe de neuitat la Restaurantul “........................”
din ...................., începând cu ora ......

Vã aşteptãm cu drag!  

 Text 2

       .............. şi ............

cu binecuvântarea pãrinţilor:
..................... .....................
vã invitã sã luaţi parte la cununia lor religioasã
care va fi celebratã la Biserica “........................”
din .........., în ziua de ...................., ora ......
Sãrbãtorirea evenimentului va avea loc la
Restaurantul “........................” din ..........., ora ......
Alãturi de ei vor fi naşii:
.....................

Vã aşteptãm cu drag!  

Text 3

Familiile:
.......................... ..........................
au deosebita plãcere de a vã invita la cãsãtoria copiilor lor:

.............. şi ............

Jurãmântul sfânt al cãsãtoriei va fi rostit la Biserica “............................” 
din..........., în ziua de ......................, ora .......
Sãrbãtorirea evenimentului va avea loc la Restaurantul “..........................” 
din ............, începând cu ora .......
Pe drumul vieţii alãturi de ei vor fi naşii:
..........................

Vã aşteptãm cu drag!

 Text 4

Stãpânul meu am vrut sã fii
Şi eu stãpâna vieţii tale,
Acum la mine-n braţe vii,
Pornind uniţi pe-aceeaşi cale.

Familiile:
.......................... ..........................
au plãcerea de a vã anunţa cãsãtoria copiilor lor:

.............. şi ............

care în deplinã înţelegere şi respect vor depune
“jurãmântul iubirii pe viaţã” în ziua de ..........................,
ora ........, la Biserica “.............................” din ..............
şi vã invitã sã luaţi parte la sãrbãtorirea fericitului eveniment
ce va avea loc la Restaurantul “........................”
din ................, începând cu ora ........
Pe drumul vieţii alãturi de ei vor fi naşii:
..........................

Vã aşteptãm cu drag!

 Text 5

        “Cãci precum femeia este din bãrbat,
aşa şi bãrbatul este prin femeie
şi toate sunt de la Dumnezeu.”

.............. şi ............

cu binecuvântarea pãrinţilor:
.......................... ..........................
vã invitãm sã fiţi alãturi de noi şi de naşii noştri:
..........................
în ziua de .............., la celebrarea cãsãtoriei noastre,
oficiatã la Biserica “...................” din ..............., ora ......
Fericitul eveniment va fi sãrbãtorit la Restaurantul “..................”
din ............., începând cu ora ......

Vã aşteptãm cu drag!

Text 6      

 “Cãci precum femeia este din bãrbat,
aşa şi bãrbatul este prin femeie
şi toate sunt de la Dumnezeu.”

.............. şi ............

cu binecuvântarea pãrinţilor:
.......................... ..........................
vã invitãm sã fiţi alãturi de noi şi de naşii noştri:
..........................
în ziua de .............., la celebrarea cãsãtoriei noastre,
oficiatã la Biserica “...................” din ..............., ora ......
Fericitul eveniment va fi sãrbãtorit la Restaurantul “..................”
din ............., începând cu ora ......

Vã aşteptãm cu drag!

Text 7

... Ar putea începe cu “a fost odatã ca niciodatã”,
aceeaşi poveste şi totuşi de fiecare datã, alta ...

.............. şi ............

îşi vor începe propria lor poveste pe care şi-o doresc,
plinã de soare şi fericire, în ziua de .........................,
ora ......., la Biserica “......................” din .................
Doresc sã le fie alãturi la aceastã sãrbãtoare toţi cei dragi,
la Restaurantul “......................” din ..............,
începând cu ora .......
Le vor veghea acest început de drum pãrinţii:
.......................... ..........................
şi naşii:
..........................

Vã aşteptãm cu drag!

 Text 8

“Un suflet cald sã mã-nţeleagã
L-am cãutat o viaţã-ntreagã
Sã fiu a lui, sã fie al meu,
Azi se-mplineşte visul meu.”

Familiile:
.......................... ..........................
au deosebita plãcere de a vã invita la cãsãtoria copiilor lor:

.............. şi ............

care în deplinã înţelegere şi respect vor depune
“jurãmântul iubirii pe viaţã” în ziua de ......................,
ora ......, la Biserica “.....................” din ..............
şi vã invitã sã luaţi parte la sãrbãtorirea fericitului eveniment
ce va avea loc la Restaurantul “.....................” din ..........., ora ......
Pe drumul vieţii alãturi de ei vor fi naşii:
..........................

Vã aşteptãm cu drag!

 Text 9

Noi doi,

.............. şi ............

ne-am gândit cã prima zi a vieţii noastre ca soţ şi soţie,
..............................
va fi mai frumoasã, dacã voi, cei dragi,
veţi accepta invitaţia noastrã şi vã veţi bucura alãturi de noi.
Plini de speranţã vom pãşi în Casa Domnului pentru sãvârşirea Tainei 
Sfintei Cununii, la Biserica “.....................” din ............, orele .......,
cu binecuvântarea datã de pãrinţii noştri:
.......................... ..........................
De-acum paşii vieţii noastre vor fi cãlãuziţi de cei care 
au acceptat cu bucurie sã ne fie naşi:
..........................
Începând cu orele ....... vom petrece
la Restaurantul “.....................” din .................

Vã aşteptãm cu drag !

 

Text 10

... dacã dragoste nu e, nimic nu e! ...

.............. şi ............

vã anunţã cãsãtoria lor care va avea loc în ziua de ....................
Cununia religioasã va fi oficiatã la
Biserica “.....................” din .............., la ora ......
Sunteţi invitaţi sã vã alãturaţi familiilor:
.......................... ..........................
şi naşilor:
..........................
Sãrbãtorirea evenimentului va avea loc
la Restaurantul “.....................” din ..........., ora ......

Vã aşteptãm cu drag!

   Text 11

.............. şi ............

cu bucurie vã invitãm sã fiţi alãturi la cãsãtoria noastrã
ce se va oficia în ziua de .............................
la Biserica “.....................” din .............., orele .......
Vã invitãm sã vã alãturaţi familiilor noastre
şi naşilor:
...................................
pentru a sãrbãtori evenimentul la Restaurantul “.....................”
din .............., începând cu orele .......

Vã aşteptãm cu drag!

Text 12

De bunã voie şi nesiliţi de nimeni, noi,

.............. şi ............

vom depune jurãmântul de sfinţire a vieţii familiale
în ziua de ............................
Ne vor fi alãturi pãrinţii:
.......................... ..........................
precum şi naşii:
..........................
care vor veghea ca iubirea noastrã sã se împlineascã
prin Sfânta Tainã a cãsãtoriei, ce se va oficia la
Biserica “..................” din ............., ora .......
Ne vom simţi onoraţi sã vã avem lângã noi în ambianţa
Restaurantului “..................” din ................., începând cu ora .......

Vã aşteptãm cu drag!

Text 13

În cea mai importantã zi a vieţii lor,

.............. şi ............

cu iubire, credinţã şi respect, vor rosti “jurãmântul cununiei” 
în faţa lui Dumnezeu, în ziua de ...............................,
la Biserica “..................” din ............, ora ........,
având binecuvântarea pãrinţilor:
.......................... ..........................
şi a naşilor:
..........................
Dineul oferit în cinstea mirilor va avea loc
la Restaurantul “..................” din ............., ora ........

Vã aşteptãm sã împãrtãşiţi alãturi de noi
bucuria acestor clipe unice.

Text  14 

Noi,

.............. şi ............

am hotãrât sã pãşim pe acelaşi drum.
Pãrinţii noştri,
.......................... ..........................
doresc sã fiţi alãturi de noi în ziua de ..........................,
la Biserica “................................” din ....................., ora ......
Sãrbãtorirea evenimentului va avea loc
la Restaurantul “.........................” din ..........., ora ......
Pe drumul ce-l vom urma, vom fi cãlãuziţi de naşii noştri,
..........................

Vã aşteptãm cu drag!

 Text 15

Noi,

.............. şi ............

cu binecuvântarea pãrinţilor noştri:
.......................... ..........................
şi a naşilor:
..........................
vom depune Jurãmântul iubirii pe viaţã în data de ..........................,
la Biserica “........................” din ..........., ora .......
Bucuria noastrã va fi completã dacã vom împãrtãşi 
împreunã cu dumneavoastrã aceastã sãrbãtoare 
la Restaurantul “........................” din ............., 
începând cu ora .......

Vã aşteptãm cu drag!

Text 16

Douã suflete pereche,

.............. şi ............

vã invitã sã fiţi alãturi la celebrarea cãsãtoriei lor,
în ziua de ........................,
spre mulţumirea pãrinţilor:
.......................... ..........................
Prieteni de suflet şi pãrinţi spirituali, le vor fi naşii:
..........................
Cununia religioasã se va oficia la Biserica “................”
din ..................., ora .......
Bucuria cãsãtoriei dorim s-o trãim împreunã
la Restaurantul “................” din ............., începând cu ora .......

Vã aşteptãm cu drag!

   Text 17

Într-o frumoasã zi de ...............,
noi,

.............. şi ............

vom pãşi plini de speranţe în Casa Domnului,
Biserica “.......................” din ................, ora .......,
spre a ne dãrui pentru totdeauna dragostea unul celuilalt.
Şi cum nimeni în clipe de bucurie nu vrea sã fie singur...
v-am ales pe dumneavoastrã, alãturi de dragii noştri pãrinţi:
.......................... ..........................
Prieteni de suflet şi pãrinţi spirituali, ne vor fi naşii:
..........................
Vã vom întâmpina cu o cupã de şampanie la Restaurantul “...................” 
din ................, începând cu ora .......

Vã aşteptãm sã ne fiţi alãturi!

   Text 18

“Dragostea lumineazã inimile celor ce o împãrtãşesc.”

Noi,
.............. şi ............
am hotãrât sã pornim pe acelaşi drum.
Pãrinţii noştri:
.......................... ..........................
doresc sã fiţi alãturi de noi în ziua de ................, ora .........,
când Bunul Dumnezeu va binecuvânta acest legãmânt
la Biserica “.......................” din .............
Pentru a ne bucura cu toţii, vã aşteptãm cu sufletul deschis
sã petrecem la Restaurantul “................” din .............,
începând cu ora .........
Naşii noştri:
..........................
vor avea grijã ca jurãmântul sã fie pentru totdeauna.

Fiţi alãturi de noi!

    Text 19

“Uniţi sã fim în viaţã
Sã-nvingem tot ce vine,
S-avem noroc în casã
Şi-n viaţã fericire.”

Noi,
.............. şi ............
pornind pe acelaşi drum presãrat cu fericire,
dragoste şi înţelegere, vom face legãmânt cãsãtoriei,
spre bucuria pãrinţilor noştri:
.......................... ..........................
în ziua de ..............., ora ........, când Bunul Dumnezeu 
ne va binecuvânta la Biserica “...................” din ............
Destinul nostru va avea o bunã cãlãuzã, pe naşii noştri:
..........................
Vã aşteptãm sã ne bucurãm cu toţii începând cu ora ........,
la Restaurantul “...................” din ..........

Fiţi alãturi de noi!

 Text 20

“Existã o singurã fericire în viaţã, 
sã iubeşti şi sã fii iubit”

Dumnezeu le-a dat viaţã, iar noi i-am adus pe lume,
.......................... ..........................
Un înger bun i-a fãcut sã se iubeascã,
iar ei doresc sã fie împreunã,

.............. şi ............

Prieteni de suflet şi pãrinţi spirituali, naşii:
..........................
vor veghea ca iubirea lor sã se împlineascã prin Sfânta Tainã
a cãsãtoriei ce se va oficia la Biserica “...................”
din ..............., în ziua de ........................., ora .........
Bucuria cãsãtoriei dorim s-o trãim împreunã
la Restaurantul “...................” din ...............,
începând cu ora .........

Vã aşteptãm cu drag!

Text 21

                                       

Dragostea şi Dumnezeu i-au adus împreunã pe

.............. şi ............

care cu binecuvântarea pãrinţilor,
.......................... ..........................
şi a naşilor,
..........................
vor depune “Jurãmântul iubirii pe viaţã” în ziua de ...................,
ora ........., la Biserica “.....................” din ..............
Vã invitãm sã sãrbãtorim împreunã fericitul eveniment
la Restaurantul “........................” din .............,
începând cu ora .........